Priser

Vad det kostar totalt kan vara svårt att förutsäga men bäst är att bestämma en budget ,men vissa av tjänsterna är beräknade till en a två timmar. Om det visar sig under en större utredning att det är svårt att gå vidare eller komma någonvart så får vi diskutera med Er om det är ekonomiskt försvarbart att gå vidare. Vi håller kontakten med Er under utredningen för att säkerställa att allt går som Ni önskar.

Timtaxan f.n är 475:-/plus moms 3000/dygn plus moms och omkostnader tex. milersättning 18,5/mil.

Vi tar uppdrag i hela Sverige.

Kontakta oss för att erhålla rätt prisuppgift beroende på uppdragets art och geografiska läge.